ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มอบโล่เชิดชูเกียรติ 4 บุคคลคุณธรรมต้นแบบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่เชิดชูเกียรติ 4 บุคคลคุณธรรมต้นแบบ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยพลังบวร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (17 ส.ค. 64) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยพลังบวร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 4 ประเภท ๆ ละ 1 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลคุณธรรมต้นแบบฯ ประกอบด้วย

ประเภทบุคคลคุณธรรมต้นแบบขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังบวร ได้แก่ พระครูวรสุตเขต ธมฺมเสฎโฐ เจ้าอาวาสวัดสันทราย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ, ประเภทบุคคลคุณธรรมต้นแบบขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐด้วยพลังบวร ได้แก่ นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ประเภทบุคคลคุณธรรมต้นแบบขับเคลื่อนองค์กรภาคเอกชนด้วยพพลังบวร ได้แก่ บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และประเภทบุคคลคุณธรรมต้นแบบขับเคลื่อนองค์กรสาธารณประโยชน์ด้วยพลังบวร ได้แก่ นางประไพ สุริยะมล ศิลปินพื้นบ้าน ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุรธรรมต้นแบบโดดเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมรับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ คือระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดสันทราย อำเภอไชยปราการ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อำเภอสารภี

ภาพ/ข่าว : นันธิกา กิจปาโลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#บุคคลคุณธรรมต้นแบบ#ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา