ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มูลนิธิ Safer Road ประเมินผลการใช้กล้อง AI ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย พบ ลดผู้เสียชีวิตได้กว่า 100 ราย

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 29th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

29 ส.ค. 65 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายไมเคิล วู้ดฟอร์ด (Mr.Micheal Woodford) ประธานกรรมการกองทุน Safer Road Foundation พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ กล้อง AI อัตโนมัติ ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจ ภายใต้กองทุน Safer Road Foundation โดยมูลนิธิ Safer Road ได้สนับสนุนงบประมาณให้บริษัท Insane Intelligent ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่มีความสามารถพัฒนา AI Software ได้สำเร็จสมบูรณ์ และเร่งรัดติดตั้งกล้อง CCTV เชื่อมต่อกับ AI Software สำหรับตรวจจับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 13 ชุด ใน 5 อำเภอที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุด คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สารภี หางดง และแม่ริม ซึ่งได้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 โดยผลการประเมินภายหลังใช้งานมา 18 เดือน พบว่า ประชาชนใน 5 อำเภอ มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 80 และมีอัตราการเสียชีวิตลดลงกว่า 100 ราย

โดย พันตำรวจเอก ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในทุกๆ ปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แม้จะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดตั้งด่านชุมชนและด่านบูรณาการแล้วก็ตาม แต่ยังคงเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตอยู่ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถจักรยายนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้น การใช้กล้อง AI อัตโนมัติ ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จึงน่าจะเป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดในขณะนี้ โดยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เตรียมดำเนินมาตรการตัดคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่ ในต้นปี 2566 ที่จะถึงนี้ ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนลง ไม่ให้เกิน 12 คนต่อแสนประชากร ในปี 2570 พร้อมเสนอขอให้มีการติดตั้งกล้อง AI อัตโนมัติ ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย เพิ่มเติมใน 3 อำเภอเสี่ยง คือ อำเภอฝาง จอมทอง และสันกำแพง เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ขับขี่ และความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน

ในการนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ นายวิทยา จันทร์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมรับฟังการรายงานผล พร้อมเปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีนโยบายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยเริ่ม Kick off ไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่ายังคงมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน เพราะไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้น โครงการกล้อง AI อัตโนมัติ ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จึงนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการทุกงานของเครือข่าย ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะได้มีการนำต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ ไปต่อยอดขยายผลแก่จังหวัดอื่นๆ ในครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป

Hashtag: #SaferRoadFoundation#SaferRoad#กล้องAI#ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย#กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา