ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.ราชภัฏลำปาง 1 ใน 22 มหาวิทยาลัยนำร่อง เดินหน้าขับเคลื่อนการให้บริการ Digital Transcript ของ อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยข้อมูลว่า รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวนำร่องให้บริการ Digital Transcript พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานและความปลอดภัยของข้อมูล ในการให้บริการ Digital Transcript และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยที่มีการให้บริการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (ถนนศรีอยุธยา) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยนำร่อง จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยนำร่อง ทั้งสิ้น 22 มหาวิทยาลัย

ภาพ-ข่าว อัมฤทธิ์ จานุวี สวท.ลำปาง

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#แคุมเข้มชายแดน#แม่ฮ่องสอน#โควิด19#COVID19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา