ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมHUSOC Open House 2020

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม HUSOC Open House 2020 งานเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น ณ บริเวณจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและจุดเด่นของแต่ละหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อแนะแนวทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การให้ความรู้ และการบริการวิชาการของแต่ละหลักสูตร

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจมาร่วมงานกว่า 1,600 คน

ภายในงานมี นิทรรศการแนะนำหลักสูตร การแนะนำแหล่งทุนการศึกษา และขั้นตอนการสมัครเรียน รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ มากมาย จากทั้ง 17 หลักสูตรของคณะฯ เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจได้ร่วมกิจกรรม และรู้จักกับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น

ที่มา/ภาพ ( ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#งานเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์#HUSOCOpenHouse2020#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา