ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.เชียงใหม่ กับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ

  เมื่อ: วันจันทร์, ตุลาคม 17th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ นำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาไปประยุกต์ใช้ โดยมีคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาวิชาการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่#ร่วมมือทางวิชาการ#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา