ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.แม่โจ้ ประชุมวิพากษ์ SAR เตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2564

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 1st, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, สังคม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมเชิงวิพากษ์เพื่อเตรียมความพร้อมรายงานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองจากทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามข้อกำหนดการประเมิน ให้สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพกับการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง อว. ในการจัดให้เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่อไป

โดยคณะกรรมการได้กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565

Hashtag: #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#ประเมินคุณภาพ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา