ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ยกเลิกลงทะเบียน CM CHANA เมื่อเดินทางเข้าเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อมีมติให้ดำเนินการตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

  เมื่อ: วันจันทร์, มีนาคม 7th, 2022, หมวด COVID-19, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

วันที่ 7 มี.ค. 65 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2565 เรื่อง ยกเลิกมาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 17/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 23/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกคน จะต้องบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน CM-CHANA และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที

แต่เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัย และผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 ตามข้อมูลวิชาการในประเทศและต่างประเทศพบว่าสายพันธุ์โอมิครอน (OMICRON) ไม่ได้ก่อโรคที่มีอาการรุนแรง จึงกำหนดมาตรการควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคโควิด – 19 ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงเสนอให้ยกเลิกการบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน CM-CHANA สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยให้ ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 17/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 23/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#CmChana#ยกเลิกมาตรการควบคุม#โควิด19#COVID19#OMICRON#กระทรวงสาธารณสุข#สำนักข่าวภาคเหนือ#คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา