ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ย้ำประชาชน เฝ้าระวัง ป้องกันโรคฝีดาษวานร

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 9th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, COVID-19, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

เมื่อวันที่ (8 ส.ค. 65) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งสามารถควบคุมโรคได้อยู่ที่ 900-1,000 ราย ต่ำกว่าฉากทัศน์ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันโรคและการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ครอบคลุม ขณะที่ผู้ป่วยหนักก็มีแนวโน้มลดลง ส่วนศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรองรับได้เต็มที่ ด้วยมียา เวชภัณฑ์ เตียง และแพทย์ที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอโดยรอบตัวเมือง โดยปัจจัยการติดเชื้อยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัวเป็นหลัก ด้านข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน หรือได้รับการฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็ม ประกอบกับเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบว่า อยู่ในช่วงขาลง ด้วยมีการควบคุมโรคที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ รายงานข้อมูลผู้ป่วยและดัชนีลูกน้ำยุงลายรายหมู่บ้าน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเห็นภาพการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและการควบคุมโรค

ส่วนสถานการณ์โรคฝีดาษวานร (Monkeypox) ภาพรวมทั่วโลก พบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแถบประเทศทางยุโรป อเมริกา และมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 20,000 ราย กระจายใน 83 ประเทศ ในส่วนของประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 4 ราย โดย 2 รายล่าสุด เป็นชาวเยอรมันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และหญิงชาวไทยที่สัมผัสกับชาวต่างชาติในสถานบันเทิง อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้ความรู้บุคลากรในสถานพยาบาลทุกแห่ง และยกระดับการเฝ้าระวังในโรงพยาบาล โดยเมื่อพบผู้ป่วยสงสัย ขอให้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันที นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมยกระดับมาตรการ โดยทำหนังสือเฝ้าระวังในกลุ่มคลินิกเอกชน และร้านขายยาทุกแห่ง พร้อมวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยจากคลินิกเอกชน หรือร้านขายยาทุกแห่ง ทั้งนี้ แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เสนอให้จังหวัดเชียงใหม่มีระบบการเฝ้าระวังโรคฯ ด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยว และมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบว่าในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้พบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรแล้ว

ในการนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน รวมถึงผู้ใช้และให้บริการในสถานบริการ อาบ อบ นวด เฝ้าระวัง ดูแลตนเองจากโรคฝีดาษวานร ด้วยพบว่าต้นกำเนิดของโรคฝีดาษวานรเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ และสารคัดหลั่ง พร้อมขอให้นายอำเภอทุกแห่ง นำข้อมูลขยายผลสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบด้วย และขอให้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้นที่ 3 และ 4 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน และลดการป่วยหนัก เสียชีวิต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Hashtag: #โรคฝีดาษวานร#ฝีดาษลิง#Monkeypox#ไข้เลือดออก#โควิด19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา