ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) สูตรสำหรับเด็กอายุ 5- 11 ปีแล้ว ยืนยันปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง

  เมื่อ: วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 25th, 2022, หมวด COVID-19, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) สูตรสำหรับเด็กอายุ 5- 11 ปี (ฝาส้ม) แล้ว โดยเริ่มให้บริการฉีดเด็กที่มีโรคเรื้อรังจำนวน 7 โรค ก่อนดำเนินการฉีดเด็กปกติ ตามพันธกิจของโรงพยาบาลมหาราชฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล 11 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าโรงพยาบาลฯ ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการคัดเลือกเด็กที่เข้ารับบริการในครั้งนี้ คัดเลือกจากฐานผู้ป่วยข้อมูลของโรงพยาบาลฯ ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี และมีกลุ่มโรคเรื้อรังจำนวน 7 โรค ได้แก่ โรคอ้วนที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดตัน , โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดอาการปานกลางถึงรุนแรง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคหลอดเลือดสมอง , โรคไตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ , โรคเบาหวาน , กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

โดยเด็กกลุ่มนี้อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลอยู่แล้ว ทางโรงพยาบาลได้ส่งข้อความไปยังผู้ปกครองให้แสดงความประสงค์จะรับวัคซีนดังกล่าว ให้สามารถเลือกวันและเวลาในการเข้ารับบริการฉีดได้ ผ่านระบบการลงข้อมูลออนไลน์ของโรงพยาบาลฯ

“สำหรับการรับบริการ สามารถเข้ารับการบริการได้ที่ศูนย์วัคซีนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซี่งขณะนี้ได้เปลี่ยนจุดบริการ จากอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพแห่งใหม่ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้บริการที่ ศูนย์การฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถให้บริการผู้ป่วยได้วันละประมาณ 700-800 ราย”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้ง โรงพยาบาลมหาราชฯ จึงต้องมีมาตรการในการลดความแออัด ในศูนย์ฉีดวัคซีน จึงขอให้ผู้เข้ารับบริการมาเข้ารับบริการตามช่วงเวลาที่โรงพยาบาลกำหนดให้ เพื่อให้การรักษาระยะห่างและควบคุมป้องกันการติดเชื้อ ทำได้อย่างเต็มที่

“โรงพยาบาลฯ ยังมีเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีน ให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่เจ็บป่วยตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองมีทั้งหมด 111 โรงเรียน ที่มีจำนวนนักเรียนอายุ 5-11 ปี ที่ไม่ได้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 32,000 ราย ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลฯ ได้รับมอบหมายพันธกิจ 11 โรงเรียน มีจำนวนเด็กทั้งสิ้นประมาณ 5,500 ราย ซึ่งการบริการในครั้งนี้จะได้ประสานงานผ่านโรงเรียนระดับประถม ที่มีนักเรียนที่อยู่ในระดับอนุบาล 3 ไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และทางโรงเรียนจะได้ทยอยนำรายชื่อนักเรียนส่งให้โรงพยาบาลฯ เพื่อเตรียมการรับบริการฉีดวัคซีนในเวลาอันใกล้นี้

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน ของกลุ่มผู้ใหญ่ในขณะนี้ ทางโรงพยาบาลมหาราชฯ ยังอยู่ในระหว่างให้บริการภาคประชาชนโดยให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ จะส่งข้อความไปให้ผู้รับบริการที่เคยรับวัคซีนของโรงพยาบาล เมื่อครบกำหนดจะต้องรับวัคซีนเข็มที่ 3 โดยในเดือนมีนาคม จะมีผู้เข้ารับบริการที่ได้รับวัคซีนจาก รพ มหาราชนครเชียงใหม่ ที่ครบกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 1,595 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลได้กำหนดให้บริการไว้ 3 วัน ได้แก่วันที่ 4,11,18 มีนาคม 2565 ส่วนเดือนถัดไปจะได้กำหนดวันและเรียนแจ้งผู้รับบริการอีกครั้ง

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่#คณะแพทยศาสตร์#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#วัคซีนโควิด19สูตรสำหรับเด็ก#โควิด19#COVID19#Pfizer

แท็ก คำค้นหา