ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รพ.สต.บ้านสันติวนา รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 18th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Phaknua PR, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายศราวุธ ชมชื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ จาก คุณพัชชาพลอย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะนักเรียน จากเพจ Facebook มัมเก็บpip ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

นายศราวุธ ชมชื่น ผอ.รพ.สต. บ้านสันติวนา เปิดเผยว่า “ต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ และองค์กรเครือข่ายทุกแห่ง ที่ได้ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนเครื่องครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ รพ.สต. จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป” นายศราวุธ กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันยังคงมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือครุภัณฑ์สนับสนุนภารกิจทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์รับส่งผู้ป่วย เนื่องด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงห่างไกล จากโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยที่ผ่านมาประสบปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินต้องรับการักษาในโรงพยาบาลแม่ข่าย”

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ซึ่งสนใจร่วมบริจาคหรือสนับสนุนการดำเนินภารกิจของ รพ.สต. บ้านสันติวนา สามารถติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5200 0 329 หรือ 09 8747 7489.

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#บ้านสันติวนา#มัมเก็บpip#ไชยปราการ#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา