ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมว.ท่องเที่ยวฯ เผยปีหน้าเล็งเปิดเส้นทางเที่ยวไร่กัญชา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2564 กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมเปิดเส้นทางกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการออกเกณฑ์ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเปิดขายแพคเกจทัวร์เส้นทางกัญชาทั่วประเทศ ในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการเพาะปลูก ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สกลนคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชลบุรี สมุทรสงคราม ลำปาง และพัทลุง คาดว่าประมาณครึ่งปีหลังของปี 2564 จะเปิดกัญชา เอ็กซโป ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแนะนำให้ผู้ที่สนใจ เข้าชมและศึกษาประโยชน์ของกัญชา โดยจะพัฒนาเส้นทางในการเพาะปลูกกัญชาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้สนใจ อาทิ วัยรุ่น ผู้ที่กังวลว่าจะเป็นมะเร็ง หรือผู้ป่วยมะเร็งให้เข้าชมและรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาทางเลือกในการรักษามะเร็ง เบื้องต้นคาดว่าจะนำร่องก่อน 8 จังหวัด และในอนาคตอาจขยายเป็น 26 จังหวัดทั่วประเทศ ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายปลูกกัญชา เบื้องต้นจะทำคู่มือแนวทางการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับการนวดไทย สมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ประกอบการและมัคคุเทศก์ ในพื้นที่เมืองสมุนไพร นำร่อง 5 จังหวัดแรก ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎรธานี และ สงขลา รวมถึงคู่มือพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ด้วย.

ที่มา เกษศินี รัตนพันธ์ สวท.แม่สะเรียง

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#สกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา#เส้นทางกัญชาทางการแพทย์#กัญชา#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา