ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมว.พม. เปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อำเภอพร้าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อำเภอพร้าว สร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงทุกองค์ความรู้ในยุคดิจิทัล และลดความเหลื่อมล้ำของการเรียนรู้

วันนี้ (13 ต.ค. 64) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ โดยความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบริษัท AIS academy เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงทุกองค์ความรู้ในยุดดิจิทัล และลดความเหลื่อมล้ำของการเรียนรู้ ซึ่งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยความรู้ในรูปแบบของ E – book จำนวน 565 เล่ม คลิปวิดีโอ จำนวน 127 คลิป และการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning ที่จะช่วยให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้ามาค้นคว้า และนำไปใช้ระโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ที่อยู่ในช่วงวัยเรียน

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และร่วมกันปลูกต้นไม้ อีกด้วย.สำหรับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูแบบถาวร ครั้นเสด็จทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อ พ.ศ. 2508 พร้อมทั้งพระราชทานนามโรงเรียน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล และประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน เป็นบุตรหลานของชาวบ้านในพื้นที่ และนักเรียนประจำที่บ้านอยู่พื้นที่ห่างไกล 47 คน

ภาพ-ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#สถานการณ์การโควิด19#ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์#คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่#AISacademy#โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2#Covid19#เชียงใหม่#ChiangMa

แท็ก คำค้นหา