ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมว.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยม เปิดเรียนวันแรกที่เชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันคุ้มคุมกันโควิด19 ในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พอใจทุกเรียนรับมือโควิด19ได้ดี

วานนี้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะประกอบด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสาร เลขาคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นต้น ได้เดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกสถานศึกษาหลายแห่ง โดยจุดแรกที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจครูที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่(โรงพยาบาลแม่และเด็ก) หลังจากนั้นเดินทางไปอำเภอเชียงดาว ตรวจเยี่ยมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โดยรัฐมนตรีว่าการศึกษาให้ความสนใจเยี่ยมและให้กำลังใจทั้งครูและนักเรียนนานกว่าชั่วโมง แล้วเดินทางไปต่อโรงเรียนบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม ต่อด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตามด้วยไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่าเปิดเทอมวันแรก ภาพรวมที่ตรวจเยี่ยมมาทุกแห่งเรียบร้อยดี และได้ ย้ำสถานศึกษาการ์ดอย่าตก คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากร.รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการกล่าวอีกว่า น.ส.ตรีนุช จังหวัดเชียงใหม่จัดอยู่ในพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ศบค.เปิดเทอมวันแรกนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำพักนอน โรงเรียนบ้านป่าติ้ว เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสอนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3 ทั้ง 2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน ส่วนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สอน ม.1-ม.6 ส่วนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สอนสายอาชีพนักเรียนไป–กลับ ทั้ง 2 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสลับกันมาเรียนคนละวัน กลุ่ม On-site ให้มาเรียนแบบปกติที่โรงเรียน กลุ่มที่อยู่บ้านก็เรียนแบบ On-line ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง จัดการเรียนที่ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของผู้ปกครอง เช่น หากผู้ปกครองต้องการให้เด็กเรียน On-line ที่บ้าน เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เรียน On-line ที่บ้านได้โดยไม่ต้องสลับมาเรียนที่โรงเรียน ขณะเดียวกันก็พบว่าโรงเรียนได้ยืดหยุ่นในการจัดการเรียน On-line โดยไม่บังคับให้นักเรียนต้องนั่งเรียนหน้าจอตลอดเวลา และครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาก็ไม่ได้มอบหมายงานมากเกินกำลังของนักเรียน ขณะเดียวกันถ้าเด็กอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ก็มีการจัดส่งเอกสาร ใบงานให้นักเรียนได้เรียนแบบ On-hand ผสมผสานไปด้วย

คณะรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการตรวจเยี่ยมดูงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00น.ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 14 มิถุนายน 64 จึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#กระทรวงศึกษาธิการ#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ#วัคซีนป้องกันโควิด19#โควิด19#COVID19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา