ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองปลัดสำนักนายกฯ ติดตามการพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ในจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 9th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, สังคม

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่า ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาแม่น้ำคูคลองทั่วประเทศ พร้อมขอประชาชนร่วมกันดูแลแม่น้ำลำคลองให้เปรียบเสมือนเส้นเลือดของชีวิต

วันนี้ (9 ธ.ค. 65) นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาคูคลอง ที่ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาแม่น้ำคูคลองทั่วประเทศ ซึ่งคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งด้านระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น คนชุมชนเมือง โดยจากการลงพื้นที่ พบว่า คลองแม่ข่าได้รับการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก ด้วยมีแผนแม่บทที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่การจัดการด้านที่อยู่อาศัยใหม่ ก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่อาศัยอยู่เดิมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ การดำเนินการในทุกขั้นตอน ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคน โดยจะมีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้คลองแม่ข่า เป็นคลองที่มีธรรมชาติสวยงาม ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคต

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้พยายามที่จะส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพของคนบริเวณชุมชนริมคลองแม่ข่าตลอดเส้นทาง ซึ่งจะทำให้การพัฒนาคลองแม่ข่าคืบหน้าไปได้รวดเร็วขึ้น การทำลายสิ่งแวดล้อม การทำให้เกิดภาวะน้ำเสีย หรือการปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่ก็จะน้อยลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนเป็นเจ้าของคลองแม่ข่าร่วมกัน และจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลไม่ให้คลองต่าง ๆ เกิดน้ำเน่าเสีย ไม่ว่าจุดใดก็ตาม โดยอยากให้ทุกคนร่วมกันดูแลแม่น้ำลำคลองให้เปรียบเสมือนเส้นเลือดของชีวิต โดยเชื่อมั่นว่า หากดูแลน้ำในคลองอย่างสม่ำเสมอ คลองก็จะสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

#คลองแม่ข่า#แหล่งท่องเที่ยว#การพัฒนาแม่น้ำคูคลอง#เชียงใหม่#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา