ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกอำเภอ ให้เพิ่มความเข้มข้นของด่านครอบครัว-ด่านชุมชน พร้อมเฝ้าระวังทางขึ้น-ลง 4 ดอย + 2 ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 3 วันที่เหลือของช่วงเทศกาลปีใหม่

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 2nd, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, สังคม

วันนี้ (2 ม.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 18 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 5 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ซึ่งพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ รองลงมาคือการตัดหน้ากระชั้นชิด ทำให้สถิติสะสมช่วง 7 วันอันตราย คือห้วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565-วันที่ 4 มกราคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่มีการเกิดอุบัติเหตุรวมแล้ว 50 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 52 ราย เป็นชาย 39 ราย หญิง 13 ราย และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย

ด้าน พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดอุบัติเหตุได้ต่ำกว่าการคาดการณ์ แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เป็นผลมาจากการวางแผนที่ดี และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลัง

ในการนี้ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ เพิ่มความเข้มข้นของด่านครอบครัว ด่านชุมชน และขอให้ผู้ใหญ่บ้าน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว หรือสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง ส่วนอำเภอกลุ่มเสี่ยงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง อย่างอำเภอแม่แตง แม่ริม และฮอด ขอให้มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น จริงจัง และสร้างความตระหนักถึงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ด้าน นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 3 วันที่เหลือ ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยให้เฝ้าระวังทางขึ้น-ลงใน 4 ดอย + 2 ได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยคำ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสะเก็ด จุดดอยนางแก้วที่มาจากเชียงราย และแม่กำปอง ด้วยความมุ่งหวังที่ไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุหมู่

#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่#สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่#7วันอันตราย#องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่#เทศกาลปีใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา