ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐจัด “สายด่วนบำบัดยาเสพติด” โทร.1165 หรือ คุยไลน์ @1165huangyai บริการ ถาม-ตอบ ทุกเรื่องยาเสพติด

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 27th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

รัฐบาลจัดบริการ สายด่วนบำบัดยาเสพติด โทร.1165 และ ไลน์ห่วงใย ที่ไอดี @1165huangyai สำหรับประชาชนที่ต้องการประเมินตนเองเกี่ยวกับการติดยาเสพติด ผู้ใช้ยาเสพติดที่ต้องการลด ละ เลิก และบุคคลใกล้ชิดผู้ใช้ยาเสพติดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ทราบวิธีสังเกตอาการผู้ติดยาเสพติดรูปแบบต่าง ๆ และการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังปรึกษาได้ที่ สายด่วนเลิกยาเสพติด ศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 และสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนผู้ต้องการบำบัดยาเสพติด ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จ.ปทุมธานี และ รพ.ธัญญารักษ์ ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี

#สายด่วนบำบัดยาเสพติด#บำบัดยาเสพติด#1165huangyai#ศูนย์ดำรงธรรม#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา