ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

พิธีส่งมอบรถของ “โครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ นาย สมหวัง พ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายผวน เฟื่องฟู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เป็นผู้รับมอบ

ตำบลสรอย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังชิ้น ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดแพร่ โดยห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 100 กิโลเมตร ตำบลสรอยมีอาณาเขตติดกับจังหวัดลำปางและสุโขทัย และพื้นที่ร้อยละ 60 เป็นเขตภูเขา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสรอยไม่มีรถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนถึงร้อยละ 90 ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว หรือรถมอเตอร์ไซค์ร่วมกัน เพื่อเดินทางไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ซึ่งนักเรียนต้องประสบกับสถานการณ์ที่อันตรายเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น คนขับเป็นผู้สูงอายุ ไม่สวมหมวกกันน็อค หรือผู้โดยสารเกินจำนวน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสรอยยังเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเดือนละ 2 ครั้ง และหมั่นจัดกิจกรรมนอกพื้นที่อย่างจริงจังอยู่เสมอ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ติดบ้าน ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาด้านการเดินทางทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เป็นผลทำให้จำนวนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเรียนมีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขตพื้นที่ ดังนั้นการจัดซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุจะทำให้มีการขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียมความพร้อมรถรับส่งเพื่อให้มีการขนส่งที่ปลอดภัยนั้นกลายเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เป็นงบประมาณมูลค่า 2,014,000 บาท เพื่อจัดหารถบรรทุกจำนวน 1 คัน พร้อมป้ายแสดงจุดรับส่งจำนวน 12 ชุด สำหรับการรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดหารถบรรทุกและป้ายจุดรับส่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้มีการขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ และนำไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้สูงอายุทุกท่าน.ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป.ที่มาสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ญี่ปุ่น#กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่#โครงการคุซะโนะเนะ#สำนักข่าวภาคเหนือ#แพร่#องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย

แท็ก คำค้นหา