ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสันป่าตอง (เกี่ยวกับการรักษาโรคโควิด-19)

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 2nd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่(เกี่ยวกับการรักษาโรคโควิด-19)

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริหารทางการแพทย์สำหรับประชาชนในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายมัทสึโมะโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายทวิช แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โรงพยาบาลสันป่าตอง เป็นโรงพยาบาลขนาด 130 เตียง รองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลใน 7 อำเภอข้างเคียงซึ่งไม่สามารถเข้าใช้โรงพยาบาลในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลสันป่าตองได้ทำหอผู้ป่วยสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และให้บริการการตรวจหาเชื้อและการรักษา แต่ปัจจุปันนี้โรงพยาบาลสันป่าตองมีเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจรักษา จำนวน 1 เครื่องเท่านั้น ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อีกทั้งสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการให้การรักษาทางการแพทย์แบบฉุกเฉินด้วย จึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานและขณะเดียวกันยังช่วยป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลสันป่าตองเป็นงบประมาณมูลค่า 2,918,000 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาระบบการบริหารทางการแพทย์สำหรับประชาชนในท้องถิ่นและป้องกันรักษาสุขภาพเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ญี่ปุ่น#โรงพยาบาลสันป่าตอง#สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่#เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่#โครงการคุซะโนะเนะ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา