ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนภาคเหนือของไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี

เนื่องในสัปดาห์แห่งการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพอากาศในวันที่ 3-7 พฤษภาคมนี้สหรัฐฯ ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆให้แก่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยควบคุมไฟป่าที่ส่งผลให้คุณภาพอากาศทางภาคเหนืออยู่ในระดับอันตราย

ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมของปีนี้สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ โดยประกอบไปด้วยเครื่องอัดฟางและใบไม้ที่จะช่วยลดเศษตกค้างจากป่าจำนวน 8 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 15,000เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 470,000 บาท) และมีนายรัฐพล นราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นผู้แทนรับมอบ

การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ของสหรัฐฯ คร้ังล่าสุดนี้เพื่อช่วยพันธมิตรชาวไทยรับมือกับปัญหาไฟป่าและมลพิษทางอากาศในภาคเหนือในปี 2562 และ 2563 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์มูลค่าประมาณ 30,000 เหรียญสหรัฐ ( 940,000 บาท ) ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าในเชียงใหม่ซึ่งได้ช่วยพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟป่าซึ่งคุกคามชีวิต พ้ืนที่ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก่อใหเ้กิดมลพิษ ทางอากาศไปทั่วทั้งภูมิภาค

“สหรัฐฯ ภูมิใจที่ได้สนับสนุนพันธมิตรชาวไทยของเราอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคีของเราในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทั่วทั้งภาคเหนือที่ต่อสู้กับไฟป่าและมลพิษทางอากาศ” กงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์กล่าว “ชายหญิงผู้กล้าเหล่านนี้ได้เอาชีวิตตัวเองเข้าเสี่ยงเพื่อสู้กับไฟป่าอีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพอากาศและสุขภาพของผู้คนที่ อาศัยอยู่ในภาคเหนือ พวกเราทุกคนหายใจด้วยอากาศเดียวกันและรู้สึกขอบคุณที่พวกเขาทำงานอย่างหนักด้วยความกล้าหาญและทุ่มเท”

“ผมขอขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบให้ซึ่งแสดงถึงมิตรภาพอันยาวนานกว่า 200 ปี ระหว่างสหรัฐฯ และไทยวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยลดเศษตกค้างจากป่าและพัฒนาคุณภาพอากาศให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่” นายรัฐพล นราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ต้องการข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศของเชียงใหม่โดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ ที่ https://th.usembassy.gov/air-quality-index-aqi ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คำนวณจากข้อมูลมลพิษทางอากาศที่ได้จากเครื่องวัดที่รัฐบาลไทยเป็นเจ้าของและบำรุงรักษา

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ปัญหาไฟป่าและมลพิษทางอากาศ#สหรัฐฯ#สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำเชียงใหม่#บริจาควัสดุอุปกรณ์#ไฟป่าเชียงใหม่#เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา