ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐฯเดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ต่อเนื่อง ตั้งเป้าแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ไม่ให้เกิน 5% ของอ้อยทั้งหมด

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 14th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

รัฐบาลพร้อมแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคการเกษตร ที่มีสาเหตุหลักมาจากการตัดอ้อยไฟไหม้ ตั้งเป้าไม่ให้มีการตัดอ้อยไฟไหม้เกิน 5% ของจำนวนอ้อยทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการตัดอ้อยสด ผ่านการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดโดยไม่ต้องเผาอ้อย สำหรับฤดูการผลิต 64/65 กรอบวงเงินช่วยเหลือ 8,159 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ดำเนินโครงการให้กู้ยืมและชดเชยดอกเบี้ย ปี 65 – 67 วงเงิน ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท ให้กับชาวไร่อ้อย ใช้บริหารจัดการแหล่งน้ำ ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมคาดการณ์แนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 65/66 จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าตันละ 1,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยราคาน้ำตาลตลาดโลกด้วย

สำหรับพืชอ้อย ถือเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านการบริโภคและการแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพแบบครบวงจรตั้งแต่ภาคการเกษตร จนถึงภาคอุตสาหกรรม ที่สำคัญต้องไม่ให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยเป็นเหตุของปัญหามลพิษฝุ่น PM2.5 โดยสร้างแรงจูงใจและช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ตัดอ้อยไฟไหม้ ถือเป็นหัวใจสำคัญและได้รับการยอมรับจากเกษตรกร

#มลพิษฝุ่น#PM2.5 #ปัญหาอ้อยไฟไหม้#ราคาน้ำตาลตลาดโลก⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #กระทรวงอุตสาหกรรม#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา