ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลดต้นลดดอก! รัฐปรับปรุงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์-จักรยานยนต์ ให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือแต่ละงวด สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เริ่ม ม.ค.66

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 23rd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ประกาศ เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยกำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อเป็นแบบลดต้นลดดอก คือ คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด และตามกลไกตลาดโดยรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 10% ต่อปี รถยนต์ใช้แล้วไม่เกิน 15% ต่อปี และรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 23% ต่อปี ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศทุก 3 ปี

หากผู้เช่าซื้อต้องการชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชี ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลด โดยกรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดในสัญญา ให้ได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ให้ได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และกรณีชำระมาแล้วเกิน 2 ใน 3 ให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ประมาณวันที่ 10 ม.ค.66 สัญญาที่ทำก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป

อ่านประกาศ คลิก >> https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/…

#ลดต้นลดดอก#อัตราดอกเบี้ย#คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา