ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย…สืบฮีต…โตยฮอย…องค์พระป๋ารมี” มช. สืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย 9 ก.ย. นี้

“ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย…สืบฮีต…โตยฮอย…องค์พระป๋ารมี”

มช. สืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย 9 ก.ย. นี้

20953784_1686597894684659_283499103910114673_n

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย…สืบฮีต…โตยฮอย…องค์พระป๋ารมี” รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 นี้

1502856688697

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอย   สุเทพว่า เป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา  โดยนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา ตามเส้นทางที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาร่วมกันสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนามาช้านาน

ประเพณีรับน้องขึ้นดอยเป็นการรับน้องที่เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จวบจนปัจจุบัน ซึ่งมิได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการรวมพลังนักศึกษาที่พร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้สมกับที่ประชาชนล้านนาได้อุทิศตนเพื่อเรียกร้องให้เกิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค ถือได้ว่าเป็นการก้าวเดินตาม      รอยทางของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้ถากถางสร้างไว้ ด้วยจิตสำนึกและปณิธานอันดีเพื่อปวงชน

สำหรับประเพณีรับน้องขึ้นดอยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30,000 คน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีต่างๆ  นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วม 8,000 คน  รวมถึงน้องๆ นักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเข้าร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอยด้วย โดยมีพี่ๆ นักศึกษาจากชมรมเพื่อนผู้พิการคอยช่วยเหลือดูแลตลอดงาน ถือได้ว่าน้องๆ มีสปิริตสูงมากแม้ร่างกายจะไม่อำนวย แต่มีความตั้งใจที่จะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 12 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาด้วย

ลูกช้างขึ้นดอยปี 2560 นี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา  05.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดหมายแต่ละคณะ เวลา 05.15 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินนำขบวนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ ตามด้วยคณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จะออกเดินจากมหาวิทยาลัย  เวลา 06.09 น.  ซึ่งเป็นช่วงพิธีเปิด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ประธานผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน โดยลั่นฆ้อง 3 ครั้ง ถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ

จากนั้นเวลา 06.29 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติเดินร่วมขบวน รวมถึงขบวนบัณฑิตวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

เวลา 06.40 น. ขบวนผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่อัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ ต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ เริ่มออกเดินทาง ตามลำดับดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขบวนงานประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนี้นำโดยผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ร่วมกันอัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนของนักศึกษาแต่ละคณะผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา  ขบวนจะเริ่มเดินออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้ผู้เข้าร่วมขบวนทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นออกสู่ถนนห้วยแก้ว เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ  เมื่อถึงจุดหมายปลายทางนักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกันในครั้งนี้

การดูแลความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาก ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประสานทางตำรวจมาดูแลด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน โดยได้จัดจุดสวัสดิการและจุดพยาบาลจำนวน 13 จุด ไว้คอยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของน้องใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้พักดื่มน้ำ และปฐมพยาบาล ทุกจุดจะมีทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาอาสาสมัครปฐมพยาบาลที่ผ่านการอบรมมาช่วยกันดูแลน้องใหม่  พร้อมรถพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อีกประเด็นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน คือ การรณรงค์รับน้องปลอดเหล้า จึงขอความร่วมมืองดดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท และขอความร่วมมือไปยังรุ่นพี่ ศิษย์เก่าไม่นำเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย  โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีประกาศกรมอุทยานฯ เรื่องห้ามไม่ให้นำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์ ใครฝ่าฝืนก็มีความผิดตามกฎหมาย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อบต.สุเทพ และทีมตำรวจจะเข้ามาดูความเรียบร้อยในส่วนนี้ด้วย

อนึ่ง ในวันดังกล่าวจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  การจราจรติดขัด จึงขอความกรุณาผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

20953987_1689007514443697_6208658468321214074_n

แท็ก คำค้นหา