ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

วิสาหกิชุมชนบ้านแควแปรรูปผลผลิตเกษตรจับคู่ธุรกิจภาคเอกชน.

วันที่ 7ธันวาคม 2563 เวลา 13.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกัลยาชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และนางนันทิยา ดวงไทย เกษตรอำเภอสารภี นำผู้ประกอบการเอกชน บริษัท 118 และ บริษัทCP เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โดยนางทองเพียร ศรีสว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผู้พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แบรนด์ “บ้านแคว” (Bankwae)ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลว่าเดิมที่เกิดจากการการรวมกลุ่มในพื้นที่จากกลุ่มผู้หญิงที่ว่างงาน ได้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยเริ่มจากครอบครัวตนเอง ขยายสู่ชุมชน พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสไปอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรจากในพื้นที่ส่งออกไปทั่วประเทศ เพื่อร่วมแก้ปัญหาราคาผลไม้ พืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร เป็นที่นิยมจากลูกค้าชาวไทย และต่างประเทศ อาทิ ลำไย ลิ้นจี่ สตรอว์เบอรี มะเขือเทศ อบแห้ง เป็นต้นพ้อมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย.

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#วิสาหกิชุมชนบ้านแคว#เกษตรจังหวัดเชียงใหม่#แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร#บ้านแคว#สารภี#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา