ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศบค.มีมติยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน! มีผล 30 ก.ย.65 นี้ ถือเป็นการสิ้นสุด ศบค. ด้วย

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 23rd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. มีมติวันนี้ 23 ก.ย.2565 ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และะการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งบรรดาข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของ ศบค. ด้วย

หลังจากที่ยกเลิก ศบค. แล้ว จะใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 บังคับใช้ต่อไป

#ศบค#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#โควิด19#พระราชบัญญัติโรคติดต่อ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา