ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

  เมื่อ: วันพฤหัส, มิถุนายน 17th, 2021, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองสาขาของคลองแม่ข่า.วันนี้ (17 มิ.ย. 64) ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับคณะทำงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองสาขาของคลองแม่ข่า ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ด้วยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสา ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าในแต่ละช่วง ตั้งแต่เขตพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง เพื่อให้คลองแม่ข่ากลับมามีสภาพที่สวยงาม สะอาดตา และสามารถใช้ประโยชน์ได้

สำหรับการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาลำคลอง ไม่ทิ้งน้ำเสียลงในลำคลอง หากพบการกระทำผิดก็จะมีการตักเตือน รวมถึงมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งจะมีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่เข้าไปตรวจอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสภาพคลองแม่ข่าได้มีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก น้ำมีความใสขึ้น มีการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมสองฝั่งคลองให้เกิดความสวยงามและใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจได้ในหลายๆ จุด

อย่างไรก็ตาม ก็ยังพบปัญหาอยู่บ้างในบางส่วน เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่บริเวณสองฝั่งคลองแม่ข่า โดยเฉพาะที่บริเวณคลองร่องกระแจะ ในตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองแม่ข่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พบว่ามีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนคร่อมคลองและอยู่นอกพื้นที่โฉนด เช่น ที่บริเวณชุมชนโลกโมฬี ชุมชนสันติธรรม ชุมชนสามัคคีพัฒนา และชุมชนอุ่นอารีย์ โดยเบื้องต้น ทาง เทศบาลนครเชียงใหม่ ก็ได้มีการออกคำสั่งให้รื้อถอนและสร้างความเข้าใจกับผู้อาศัยแล้ว แต่ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจและยังคงยืนกรานที่จะอยู่ต่อ รวมถึงมีบ้านร้างซึ่งปลูกไว้แล้วไม่มีใครอยู่ หรือเข้ามาอยู่เป็นครั้งคราวและใช้สำหรับเป็นที่เก็บของเท่านั้น ทั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการดำเนินการแก้ไขในส่วนนี้ต่อไป โดยหากผู้พักอาศัยที่ยินยอมย้ายออกก็จะมีการช่วยเหลือโดยการให้เงินสงเคราะห์หรือจัดหาสถานที่พักให้ เพื่อรองรับความเดือดร้อนให้ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน#คลองร่องกระแจะ#คลองแม่ข่า#ชุมชนโลกโมฬี#ชุมชนสันติธรรม#ชุมชนสามัคคีพัฒนา#ชุมชนอุ่นอารีย์#เทศบาลนครเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา