ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศาลสั่งให้กรมส่งเสริมฯ ย้ายออกที่ใช้สาธารณประโยชน์ของชาวบ้าน เพราะใช้พื้นที่โดยผิดกฎหมายมาโดยตลอด

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 20th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 ต.ค. 2565 นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และในฐานะตัวแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมนายประพันธ์ จันทร์ต๊ะ ประธานสภา ทม.แม่เหียะ พร้อมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พร้อมนายเศวต เวียนทอง รองนายก ทม.แม่เหียะ ในอดีตเป็นทนายผู้ฟ้องคดีช่วยชาวบ้านฟ้องให้กรมส่งเสริมฯ ออกจากพื้นที่ดังกล่าว และยังมีนายดี จันทคลักษณ์ เป็นกำนันตำบลแม่เหียะในครั้งนั้น (ที่เป็นผู้ฟ้องคดีด้วย) รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ปกครอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองแม่เหียะ นำโดยนางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ นำผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ มาร่วมปิดป้ายตามคำพิพากษาศาลปกครอง เช่น นายโสภณ หอมใจ ผญบ.หมู่ 1 ในสมัยนั้นเป็นผู้ฟ้องคดีด้วย และมีผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ปัจจุบันก็เดินทางมาด้วย มี นายนิกร ดวงมณี ผญบ.หมู่ 2, นายสุรชัย ปันปวง ผญบ.หมู่ 4 และนายดำรงค์ อินตารักษา ผญบ.หมู่ 7 และผู้ใหญ่บ้านท่านอื่นๆ รวมทั้งชาวบ้านรวมแล้วจำนวนประมาณ 100 คน ได้รวมพลังกันเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการปิดป้ายคำสั่งศาลปกครองและและตามคำสั่งของอำเภอเมืองเชียงใหม่ และตามคำสั่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำมาติดประกาศเพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดไว้ที่ผนังทางเข้าด้านหน้าประตูของ สนง.ศูนย์ส่งเสริมฯกรมส่งเสริมฯ ดังกล่าว และทำป้ายไวนิลขยายขนาดใหญ่อีกจำนวนประมาณ 6 แผ่นกระจายติด ติดที่ป้าย สนง.ศุนย์ส่งเสริมฯด้านหน้าประตูใหญ่ทางเข้า และติดหน้าอาคารต่างๆทั่วพื้นที่

.

โดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ขอพบนายธีรพงศ์ สุวรรณทัศน์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) แต่ติดราชการ จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ทราบ และติดประกาศไว้ที่ประตูทางเข้า ไม่ได้เข้าไปด้านใน สนง. แล้วอ่านประกาศให้ฟัง กรณีที่ชาวบ้านเริ่มฟ้องตั้งแต่ พ.ศ.2552 จนชาวบ้านชนะคดี วันที่ 12 ตุลาคม 2554 วันนี้ 20 ต.ค.2565 ผ่านมา 11 ปีแล้ว แต่ไม่ยอมย้ายออกไป จึงแจ้งให้ย้ายออกภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันนี้

.

สำหรับคำประกาศดังกล่าว มีข้อความตาม คำสั่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่ 1862/2565 เรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครอง

.

ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 333/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 286/2554 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาดำเนินการให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการย้ายและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 4145/2515 แปลง “ที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอรสาธารณประโยชน์ “บ้านดอนปีน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เขียงใหม่ ภายใน 120 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง นั้น

.

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2557 จึงขอให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่(เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งบริวาร และบุคลลอื่นที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอนสาธารณประโยชน์” บ้านดอนปิน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ข้างต้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้หากไม่ปฏิบัติตาม เทศบาลเมืองแม่เหียะจำต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2565 ลงชื่อ (นายธนวัฒน์ ยอดใจ) นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

.

เมื่ออ่านใบปิดประกาศให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯทราบ แจ้งถึงการย้ายของออกแล้วนั้น จากนั้น นายธนวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมนายดี จันทคลักษณ์ ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว นำทุกคนที่มาปิดประกาศแล้วจากนั้นนำเครื่องเซ่นไหว้ อาหารคาว หวาน ดอกไม้ ธูปเทียน และสุรา นำมาถวายเจ้าที่เจ้าทาง ในช่วงประกอบพิธี ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งขี่รถ จยย.จะเข้าประตูใกล้กับโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ เกิดอุบัติเหตุล้มที่หน้าประตูทางเข้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ปาดเจ็บเล็กน้อย สอบถามได้ความว่า จนท.ตำรวจได้รับแจ้ง ว่า มีชาวบ้านรวมตัวที่กรมส่งเสริมฯ จึงมาดูแลความเรียบร้อย แต่มาประสบอุบัติเหตุดังกล่าว ชาวบ้านที่มาร่วมปิดประกาศวิพากวิจารณ์กันว่า เจ้าที่เจ้าทาง ผีปู่ ย่า ตา ยายท่านแรง ท่านได้รับทราบถึงการที่ชาวบ้านชนะคดีแล้วก็เป็นได้

.

นายธนวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอนสาธารณประโยชน์ บ้านดอนปิน อดีตเป็นที่ดินที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ และส่วนหนึ่งทำสุสาน ส่วนหนึ่งทำโฮงประชุม หรือห้องประชุมชาวบ้าน รวมทั้งเป็นที่เลี้ยงสัตว์และใช้ประโยชน์ในการจัดงานรื่นเริงประจำปีต่างๆ เมื่อมีหน่วยงานราชการใช้ประโยชน์โดยผิดกฏหมายมาตลอดชาวบ้านจึงฟ้องขับไล่ และชนะคดีดังกล่าว ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ชาวบ้านฟ้องหน่วยงานรัฐและชนะคดี

.

นายดี จันทคลักษณ์ เป็นกำนันตำบลแม่เหียะในครั้งนั้น(เป็นผู้ฟ้องคดี) กล่าวว่า ในความเห็นของตนไม่สมควรอยู่ต่อแม้แต่วันเดียว เพราะอยู่โดยผิดกฏหมาย บุกรุกมาตั้งแต่ พ.ศ.2512 เป็นเวลานานกว่า 53 ปีแล้ว ประชาชนรอมานานแล้วก็ต้องรีบคืนให้ประชาชนเพราะเท่าที่ดำเนินการเอาคืนที่ดินแห่งนี้ ไม่ได้ใช้อำนาจทางการเมืองอำนาจใดเลย ใช้หลักข้อกฏหมายเท่านั้น และเขาก็ยังไม่ปฏิบัติตามกฏหมายอีก ยังขอยืดเวลาไปอีก ในความเห็นผมไม่ควรอยู่ต่อแม้แต่วันเดียว เพราะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่เลย.

.

#นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ#เทศบาลเมืองแม่เหียะ#ตำบลแม่เหียะ#ชาวบ้านฟ้องกรมส่งเสริมฯ#ศาลปกครองเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา