ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ หวั่นภาวะฝนทิ้งช่วงต้นเดือน ก.ค. เตือนเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำและสำรองน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรด้วย

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 14th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ หวั่นภาวะฝนทิ้งช่วงต้นเดือน ก.ค. เตือนเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำและสำรองน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรด้วย
IMG_7312
ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวว่า คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป โดยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน และจะมีกำลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และมีโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ได้ โดยคาดว่าในเดือนนี้ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ มีฝนฟ้าคะนอง 20-30 % และจะเพิ่มมากขึ้นในวันที่ 17 – 19 มิ.ย. จะเพิ่มปริมาณฝนเป็นปกติที่จะตกต่อเนื่องทุกวัน ปริมาณและการกระจายของฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะครึ่งหลังของเดือนไปจนถึงต้นเดือน ก.ค. มีฝนฟ้าคะนอง 40-60 % จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ หลังจากนั้นอาจจะมีภาวะฝนทิ้งช่วง การกระจายของฝนลดลง ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร ควรวางแผนการใช้น้ำ และสำรองน้ำไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรด้วย อาจก่อให้เกิดการขาดแคนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่โดยพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน แม้ปริมาณน้ำในเขื่อนจะมีไม่มากนัก แต่ยังมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยนำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีเพียง 16 % และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 33 % ควรจะคำนึงถึงบทเรียนจากภัยแล้งที่เราได้เผชิญจากในปีที่ผ่านมา ดังนั้นในการใช้น้ำทุกกิจกรรมควรที่จะคำนึงให้รอบคอบในการจะใช้แต่ละกิจกรรมด้วย หรือท่าจะให้ดีเป็นไปได้นั้นอยากจะให้ทุกท่านใช้น้ำกันอย่างประหยัดเพื่อให้น้ำที่เก็บรักษาไว้ในตอนนี้เหลือพอที่จะใช้ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ด้วย

แท็ก คำค้นหา