ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สชป.1 เผย ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ยังเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ เพียงพอสำหรับช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะถึงนี้

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤศจิกายน 15th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, สังคม

วันนี้ (15 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชัย พัฒนพงษา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงการบริหารจัดการน้ำและมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ว่า ช่วงฤดูฝนปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำเก็บกักเกิน 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้มีน้ำสำรองสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในปี 2565 และปี 2566 เพียงพอและสามารถบริหารจัดการน้ำได้ถึงช่วงต้นฤดูฝนหน้า

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งในปี 2565 และ ปี 2566 สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดเตรียมแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ โดยจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศ เพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั้งการสำรองน้ำไว้ใช้จนถึงช่วงฤดูฝนถัดไป ทั้งนี้แนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยได้ดำเนินโครงการแก้มลิงที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำฯ แม่แตง จำนวน 7 แห่ง เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรอง พร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง แผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถขุด หรืออุปกรณ์อื่นๆ รองรับการสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะถึงนี้อย่างเป็นระบบ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจและให้ความร่วมมือในแผนบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อให้การจัดการน้ำกินน้ำใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการแถลงข่าวกล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการน้ำกินน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนในปีนี้ มั่นใจว่าสำนักงานชลประทานที่ 1 จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีเนื่องจากน้ำต้นทุนมีปริมาณที่มากพอ นอกจากนั้นแล้วยังต้องให้ความสำคัญในการรักษาระบบนิเวศและการปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำน้ำต่างๆด้วย โดยเฉพาะการเติมน้ำเข้าไปในคลองแม่ข่าให้ต่อเนื่องและเพียงพอตลอดทั้งปี เพื่อให้น้ำดีมีปริมาณที่มากพอที่จะช่วยไล่น้ำเสียในคลองแม่ข่าให้ไหลผ่านไปได้ตลอดฤดูแล้งที่จะถึงนี้ด้วย

#สำนักงานชลประทานที่1#มาตรการรองรับฤดูแล้ง#เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล#เขื่อนแม่กวงอุดมธารา#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา