ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 3rd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

บ่ายวันนี้ (3 ส.ค. 65) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ใน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาการประกอบอาหาร สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น และสาขาเมคคาทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกเยาวชนผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในลำดับที่ 1-3 เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้แรงงานไทยได้รับการยกระดับฝีมือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ได้กำหนดจัดการแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ โดยภาคเหนือจัดที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีการประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลรวมมูลค่า 86,000 บาท

นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการแข่งขันฝีมือแรงงาน ว่า ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เยาวชน มีใจรักในงานอาชีพ และสนใจที่จะเข้ารับการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ได้มาตรฐานสากล ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ กำลังแรงงาน ตลอดจน นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่งผลให้รูปแบบการทำงาน และการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง โดยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ แต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินั้น คือกำลังแรงงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในระดับขั้นสูงขึ้นไป และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาตินี้ เสมือนหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยบูรณาการให้สถานศึกษา สถานฝึกอบรม ผู้ประกอบกิจการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ได้เห็นคุณค่าของเยาวชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมกำลังใจให้แก่แรงงานของไทยได้อย่างดี

Hashtag: #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่#การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา