ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมมอบขาเทียมพระราชทานให้กับคนพิการ

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 20th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดยนายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายบริหาร ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และสโมสรโรตารี หมากแข้ง ภาค 3340 ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน อำนวยความสะดวก และภาคเอกชนที่สนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดพิธีส่งมอบขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้ารับบริการทำขาเทียมใหม่และซ่อมแซมขาเทียมเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565 สามารถจัดทำขาเทียมส่งมอบให้คนพิการขาขาด จำนวน 105 ขา

ในการนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ร่วมมอบขาเทียมพระราชทานให้กับคนพิการ ซึ่งทำจากฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการที่สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขาเทียมคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่าที่มีตอขาซับซ้อน 30 ชั่วโมง ที่เข้ารับการฝึกระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565 จำนวน 12 คน และได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรไปเมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการมีขาเทียมที่ดีสวมใส่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ได้รับโอกาสตามสิทธิและความเท่าเทียมกันทางสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น และเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

Hashtag: #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่#ขาเทียม#ขาเทียมพระราชทาน#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา