ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สธ. ลั่นปี 65 เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 24th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏, ธุรกิจ, สังคม

ไทยพร้อมเป็น ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าสนับสนุนเต็มตัว ล่าสุดเตรียมเปิดเวทีการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ในประเด็นสำคัญระดับนานาชาติ เน้นหนักด้านสถานการณ์ โควิด-19 ความก้าวหน้า การป้องกัน รักษา และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 พร้อมเชิญเลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมเปิดงาน

น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) ว่าทางกระทรวงฯ ยังเดินหน้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นโยบายดังกล่าวเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ช่วยให้ภาคประชาชนได้รับมาตรฐานการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและดียิ่งขึ้น โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบและความพร้อมที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในการให้บริการรักษา โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International หรือ JCI ถึง 58 แห่ง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการให้บริการที่อบอุ่น ใส่ใจ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ มีบริการด้านสุขภาพที่มีความหลากหลาย มีภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย สมุนไพรไทย นวดแผนไทย แพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียง มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการที่สมเหตุสมผล

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022) มหกรรมแสดงศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ถือเป็นงานสำคัญอีกครั้งของวงการแพทย์และการสาธารณสุข เพราะนอกจากจะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลกแล้ว ยังเป็นเวทีในการประชุมวิชาการที่สำคัญระดับนานาชาติ โดยแบ่งเป็น 3 หมวดสำคัญประกอบด้วย

1. มาตรฐานสากล มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่

– การสร้างความมั่นใจเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ด้วยมาตรฐานสากล โดย น.พ.สมพร คำผง รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชีย

-แปซิฟิก จาก American Accreditation Commission International (AACI)

2.รอบรู้เรื่องวัคซีนและโควิด-19 มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่

– วัคซีนไทย ก้าวไกลทั่วโลก โดย น.พ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

– Future of Health Care โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Multispecialty Care for COVID-19 Patients โดยคณาจารย์ตัวแทนจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

– กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในระยะติดเชื้อและระยะภายหลังติดเชื้อ (long covid-19) โดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

– Innovation Technology for Space Medicine, AI in Medicine, OSCE Simulation for Medical Students และ ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care โดยคณาจารย์ตัวแทนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศ. ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล- ฯลฯ

3. นวัตกรรมการแพทย์ มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่

– นวัตกรรมทางสุขภาพ เพื่อชุมชน โดย สถาบันพระบรมราชชนก- หุ่นยนต์ทางการแพทย์ โดย ศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– A-MED Telehealth โดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

– The Future of Wellness Economy โดย ดร. นพัฐกานต์ เกิดแสง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)- มะเร็ง / โรคอ้วน / และหลอดเลือด โดย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

– นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วย Telemedicine โดย ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อ.ตระกูลวงศ์ ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

– Digital Platform for Transplantation in Thailand โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย- ฯลฯ

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรของไทย ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้มีการเชิญ เลขาธิการองค์การอนามัยโลก ร่วมเปิดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่จะได้แสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลกอย่างแท้จริง

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 – 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์เอ็กซ์โป2022#thailandhealthexpo#องค์การอนามัยโลก#WHO#กระทรวงสาธารณสุข#โควิด19#COVID19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา