ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 16th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทานมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


S__4833293 S__4833297

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ อาคารหอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จำนวน 862 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 150 คน เนื่องจากบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 118 คน บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ จำนวน 30 คน บกพร่องทางการพูดและภาษา จำนวน 1 คนบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ จำนวน 1 คน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เป็นสถานศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 29 ห้องเรียน

โดยเน้นให้นักเรียนเป็นเด็กดี ปลูก ฝังให้รู้จักหน้าที่ของเด็กดี 10 ประการ ตลอดจนส่งเสริมให้ครู  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการศึกษาสำหรับผู้เรียนด้วยความทุ่มเท เสียสละ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาโรงเรียนให้ปรากฏตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ คือ “แหล่งบ่มเพาะคนดี มีอาชีพสุจริต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปัญญาบารมี และพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทุกภาคเรียนและทุกปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จะออกเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พร้อมนำสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มามอบให้กับนักเรียน และในปีนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มามอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทาน นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นมงคลแก่ชีวิตอันหาที่สุดมิได้.

S__4833301 S__4833306

แท็ก คำค้นหา