ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 พระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ในพื้นที่ภาคเหนือ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 5th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

มอบเข็ม1 มอบเข็ม2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 พระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ในพื้นที่ภาคเหนือ ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
ทรงฉายพระรูปร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

แท็ก คำค้นหา