ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สสจ.เชียงใหม่ เปิดประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 11th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

สสจ.เชียงใหม่ เปิดประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาด “ไข้เลือดออก” จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดต่อ

นำโดยยุงลาย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จากกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าในปี 2566 ประเทศไทยจะพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากขึ้นตามวงรอบของปีที่จะระบาด โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 กรกฎาคม 2566 พบรายงานผู้ป่วยจำนวน 1,805 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 88.93 เสียชีวิต 2 ราย พื้นที่ได้พบการระบาดมากที่สุด ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม โดยพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 25-34 ปี , กลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวที่ จึงได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และดำเนินการไปพร้อมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากร เข้ามาจัดการป้องกันควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด ได้เปิดประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ในวาระการประชุมมีการวิเคราะห์และนำเสนอสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ระบาดอำเภอทั้ง 25 อำเภอ

โดยที่ประชุมมีข้อสั่งการมอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการควบคุมไข้เลือกออก และลงพื้นที่ควบคุมการระบาดโดยเน้นให้ทุกพื้นที่มีดัชนีลุกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์ให้เร็วที่สุด , ให้ทุกอำเภอใช้มาตรการควบคุมไข้เลือดออก

ถึงโรงเรียนและวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ โดยแต่งตั้ง อสม.ในโรงเรียน และ อสม.ในวัด เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการ จัดการ สำรวจ และควบคุม ค่า HI ,CI ในโรงเรียนและวัด , ให้จัดทำระบบการรายงานข้อมูลที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลที่นำเสนอให้กับประชาชนให้สามารถเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะประกอบเป็นข้อสั่งการในการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ควบคุมการระบาดสำเร็จ (Green Zone) ให้เฝ้าระวังโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ดำเนินการสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ เน้นสถานการณ์ที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด เป็นต้น และให้จัดประชุมเพิ่มองค์ความรู้วิชาการ แก่ทีมป้องกันควบคุมโรคในระดับอำเภอ/ตำบล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับรับทราบสถานการณ์ ทั้งยังขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือควบคุมป้องกันโรค

ทั้งนี้ ประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันนานเกินกว่า 2 วันร่วมด้วยกับอาการอ่อนเพลีย

ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาในกลุ่มที่ทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย หยุดยาก รวมถึงภาวะตับวาย เช่น ยาแอสไพริน

ไอบูโพรเฟน และ ไดโคลฟีแนค สำหรับร้านขายยาและคลินิก ควรแนะนำผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 211048-50 ต่อ 110

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

#สถานการณ์การระบาด#ไข้เลือดออก#กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ#สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา