ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สสส. เปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 11th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สสส. เปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม


S__3899530 S__3899532

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม หวังให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของการมีจิตอาสา และสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งจิตอาสาต่อไป

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศโจทย์ เปิดตัวโครงการมือเล็กๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม และพิธีเปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังสามารถส่งมอบคุณค่าของการมีจิตอาสาเพื่อสังคมไปสู่กลุ่มเพื่อนเยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมของเมืองเชียงใหม่สืบไป

สำหรับ กิจกรรมค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ หัวใจอาสาเพื่อสังคม จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคมนี้ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรม Road Show Project , กิจกรรมค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่ … หัวใจอาสาเพื่อสังคม , กิจกรรมมือเล็กๆ สร้างสรรค์จิตอาสา , กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมล็ดพันธ์กล้าใหม่ ใจอาสาเพื่อสังคม และกิจกรรม Diary  หัวใจอาสาเพื่อสังคม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นเสมือนกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์จริง ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาที่ครบทุกมิติ

แท็ก คำค้นหา