ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สาธารณสุขฯ เชียงใหม่ จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป้องกันผู้ป่วยทางจิตก่อความรุนแรง

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 10th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

เมื่่อ9 ก.ย. 65 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีผู้ป่วยจิตเวช / ผู้ใช้สารเสพติด ก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง โดยมี นายแพทย์อภิชาติ ดำรงไชย รองผู้อำนวยการด้านสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากภาพข่าวตามสื่อต่างๆ ที่นำเสนอเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือสังคม ผู้ก่อเหตุส่วนหนึ่งจะมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การขาดยา การดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด จึงทำให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวและก่อความรุนแรง รัฐบาลจึงได้มุ่งหวังให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตเหล่านี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และเข้าสู่กระบวนการดูแลด้านสุขภาพ โดยให้คนในครอบครัว ชุมชน และสังคม เข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการสังเกตและเฝ้าระวังการก่อความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช ดังนั้น การซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ทั้งเทคนิคการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต และการเข้าระงับเหตุผู้ก่อความรุนแรง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง

ด้าน นายแพทย์อภิชาติ ดำรงไชย รองผู้อำนวยการด้านสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย โดยพบว่าประชากร 1 ใน 5 ของประเทศมีปัญหาสุขภาพจิต ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีผู้ป่วยจิตเวชผู้ใช้สารเสพติด ก่อความรุนแรงในพื้นที่ เพื่อที่จะพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ให้สามารถดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความสูญเสียต่อร่างกายและทรัพย์สิน ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งผู้นำชุมชน หรือติดต่อได้ที่ โทร. 191 หรือ 1669 เพื่อเข้าระงับเหตุ

Hashtag: #ผู้ป่วยจิตเวช#ผู้ใช้สารเสพติด#โรงพยาบาลสวนปรุ#สาธารณสุขเชียงใหม่#ปัญหาสุขภาพจิต#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา