ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สาธารณสุขเชียงใหม่ จัดอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีพลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ และวิทยากรจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ปัจจุบันเราจะพบสถานการณ์การเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน การเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตลอดเวลา ทั้งที่บ้าน สถานที่ทำงาน ที่สาธารณะต่าง ๆ เหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกำกับควบคุมให้งานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยฉุกเฉินและประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินงาน การที่มีเครือข่ายประชาชนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการช่วยชีวิต อย่างทั่วถึง/ครอบคลุมทุกพื้นที่ ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าอย่างแน่นอน ดังนั้นการมีความรู้ ทักษะในการช่วยชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนทุกคน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดให้มีการอบรม CPR พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงการอบรมได้สะดวก ไม่มีอุปสรรคเรื่องการเดินทาง โดยแบ่งพื้นที่จัดอบรมเป็น 5 แห่งดังนี้

– หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยผู้เข้าอบรมจาก อ.เมืองเชียงใหม่ และแม่ริม จำนวน 400 คน

– อำเภอฝาง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.ฝาง แม่อาย และไชยปราการ จำนวน 150 คน

– อำเภอสันทราย ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.สันทราย เชียงดาว และพร้าวจำนวน 220 คน

– อำเภอสันป่าตอง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.สันปาตอง และแม่วาง จำนวน 150 คน

– อำเภอจอมทอง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.จอมทอง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า และแม่แจ่ม จำนวน 170 คน รวมผู้เข้าร่วมการอบรม CPR จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 1,090 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียน หลักสูตรการจัดอบรมเป็นหลักสูตรครึ่งวัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ มูลนิธิรวมใจเชียงใหม่ และกู้ภัยตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ โดยวิทยากรทุกท่าน เป็นวิทยากรผู้ที่มีความเสียสละ เป็นจิตอาสา ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนรอบข้างต่อไป

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Hashtag: #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่#โรงพยาบาลนครพิงค์#องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่#มูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่#มูลนิธิรวมใจเชียงใหม่#กู้ภัยตำรวจทางหลวงเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา