ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สาธารณสุข จับมือ ประเทศสมาชิก ร่วมยุติเอดส์พร้อมกันในปี 2573

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 13th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, สังคม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จับมือ ประเทศสมาชิก ร่วมยุติเอดส์พร้อมกันในปี 2573 พร้อมเรียกร้องให้ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดการรังเกียจ ตีตรา และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

วันนี้ (13 ธ.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย Mrs.Winnie Byanyima (วินนี่ บียานีมา) รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) ได้ร่วมกันแถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 51 (UNAIDS Programme Coordinating Board: PCB) ครั้งที่ 51 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 22 ประเทศ พร้อมด้วยหน่วยงาน UN Cosponsors และ หน่วยงาน NGOs จากทุกภูมิภาคของโลก มาร่วมกันวางทิศทางการบริหารจัดการแผนงานเอดส์ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ทั่วโลกภายใน ปี 2573 ตามปฏิญญาทางการเมือง เรื่อง เอชไอวีและเอดส์ ปี 2564

สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุม ได้แก่ การประเมินการดำเนินงาน UNAIDS การดำเนินงานขององค์กรโดยชุมชนเป็นแกนนำ การดำเนินงาน Global Partnership เพื่อขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีทุกรูปแบบ และเอชไอวีกับชายที่มีความหลากหลายและทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทย ในเรื่องการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสานพลังเพื่อขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติ (Partnership for Zero Discrimination) และเรื่องการจัดบริการด้านเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน PCB ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก ลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดการรังเกียจ ตีตรา และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ทั้งในชุมชน โรงเรียน สถานที่ทำงาน และสถานบริการสุขภาพ รวมทั้งจัดบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความครอบคลุมทุกคนและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับแนวคิดวันเอดส์โลกปีนี้ที่ว่า “Equalize : ทำให้เท่าเทียม” เพื่อมุ่งไปสู่การยุติเอดส์พร้อมกันในปี 2573 นี้

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

#สาธารณสุข#โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ#ยูเอ็นเอดส์#UNAIDS#UNCosponsors#NGOs#โรคเอดส์#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา