ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแถลงข่าวประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 26th, 2016, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

IMG_9326

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแถลงข่าวประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

วันนี้ (26 เม.ย. 59) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดพิธีการแถลงข่าวโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) เปิดเผยว่า ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ประเทศไทย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาวะแห้งและลมสงบนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงและยังส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางมลพิษโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้เห็นความสำคัญของปัญหาหมอกควัน จึงได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ เห็นควรให้การสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ภายใต้ทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ในหัวข้อ “ประเทศไทยไร้หมอกควัน” (Haze Free Thailand) โดยมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนนำ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหวังว่าโครงการนี้จะสามารถลดปัญหาหมอกควันในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

แท็ก คำค้นหา