ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม รู้สิทธิหน้าที่ร่วมพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 8th, 2022, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม, วัฒนธรรม, สังคม

วันนี้ (8 ต.ค. 65) ที่ อาคารโรงเรียนจิตต์ภักดี (มัสยิดอัตตักวา) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม (มุสลิมะฮ์) เชียงใหม่ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีมุสลิมในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายยงยุทธ ยาณะ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนมัสยิด ทั้ง 19 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ผู้นำและผู้แทนกลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม

โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทสตรีมุสลิม ที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จในสังคมมุสลิม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ระดับจังหวัด รวมไปถึงระดับประเทศ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิหน้าที่รวมไปถึงความรับผิดชอบของสตรีมุสลิม อาทิ สิทธิในการใช้ชีวิตในแบบอิสลาม การเป็นสมาชิกครอบครัวด้วยการแต่งงาน การได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรง การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรู้ และการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน.ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดโครงการครั้งนี้ว่า นับว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้คน องค์กร และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้สิทธิ หน้าที่ ระหว่างหญิง ชาย มุสลิม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและการพัฒนาประเทศร่วมกัน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

#ผู้ว่าเชียงใหม่#อิสลามจังหวัดเชียงใหม่#สตรีมุสลิม#มัสยิดอัตตักวา#โรงเรียนจิตต์ภักดี#สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม#ภาคเหนือรายวัน#Phaknuadaily

แท็ก คำค้นหา