ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 15th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด มุ่งขับเคลื่อนให้ปัญหายาเสพติดในสังคมลดน้อยลง

วันนี้ (15 ส.ค. 65) ที่ ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่ได้มาตรฐาน เป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 158 คน

นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการติดตามผลผู้ที่จบค่ายในรุ่นที่ผ่านมา พบว่า สมาชิกสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี มีอาชีพที่เป็นกิจลักษณะ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ซึ่งการฝึกอบรมจะเน้นในด้านการดูแลสุขภาพ จิตใจ และสร้างแรงจูงใจในการยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเองให้มีทักษะ เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมอย่าเหมาะสม เพื่อไม่ให้กลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกระทำความผิดซ้ำอีก

ด้าน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟู และมีโอกาสสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ต่อไป

แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

Hashtag: #สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่#ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่4#กองพันสัตว์ต่าง#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา