ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมมอบปุ๋ยมูลสัตว์ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯพบปะประชาชน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 15th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมมอบปุ๋ยมูลสัตว์

ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯพบปะประชาชน

 1 5

 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2560  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน  โดยมี นายปวิณ  ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงาน  ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน เป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ในการออกบริการประชาชน   โดยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนในอำเภอต่างๆ   โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนครได้นำปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นการผลิตขึ้นจากการมูลสัตว์ที่มีในปริมาณมากในแต่ละวัน ซึ่งหากทิ้งไว้เป็นจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ดังนั้นจึงได้นำมาทำปุ๋ยมูลสัตว์  และส่วนหนึ่งได้นำมาแจกให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่ต้องการ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
ภาพเคลื่อนไหว : https://drive.google.com/file/d/0B1s5Qe0nLtf3dWdMT09jaWxuc3M/view?usp=sharing

แท็ก คำค้นหา