ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตรวจพื้นที่ชุมชน เตรียมส่งเข้าประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 12

  เมื่อ: วันอาทิตย์, เมษายน 1st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ตรวจพื้นที่ชุมชน เตรียมส่งเข้าประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 12

 651

        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา  สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ  เชษฐมาส ที่ปรึกษาคณะทำงานกินรี นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านไร่กองขิง และบ้านเหมืองกุง เพื่อตรวจพื้นที่ชุมชนที่จะใช้เป็นผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 12

25610329_๑๘๐๓๒๙_0027 25610329_๑๘๐๓๒๙_0039

        นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การลงตรวจพื้นที่ชุมชนบ้านไร่กองขิง และบ้านเหมืองกุง ครั้งนี้ เป็นการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจะใช้เป็นผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ 12 โดยจะเชื่อมโยงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน และที่ผ่านมาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลกินรีมาแล้ว 3 ครั้ง เมื่อปี 2556, ปี 2558 และได้รับรางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ปี 2560 ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องมาตรฐาน ทั้งแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว เป็นการยืนยันความมั่นใจด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก หลังจากที่ใช้ความพยายามในการผลักดัน ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่และด้านการบริการ รวมทั้งพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง

โดยการตรวจพื้นที่ชุนชนบ้านไร่กองขิง เป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี้ชุนชนบ้านไร่กองขิงยังได้มีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำสมุนไพรลูกประคบที่ใช้ผ่อนคลายปวดเมื่อย และการพับดอกไม้จากใบเตย เป็นต้น ส่วนบ้านเหมืองกุง เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่มีการปั้นน้ำต้นและหม้อน้ำมานานกว่า 200 ปี และปัจจุบันหมู่บ้านเหมืองกุงแทบทุกครัวเรือนยังคงรักษาเอกลักษณ์ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา สืบสานงานปั้นเครื่องดินเผา ตำนานน้ำต้นคนปั้นดิน ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง คือ ลายใบโพธิ์ หรือลายรูปหัวใจ จนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อประจำหมู่บ้าน และหลังจากนี้สำนักงานพัฒนาพิงคนครจะได้ร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

แท็ก คำค้นหา