ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัด Big Cleaning กิจกรรมทำความดีในเดือนแห่งวันแม่

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 16th, 2017, หมวด Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัด Big Cleaning

กิจกรรมทำความดีในเดือนแห่งวันแม่

 คลีนนิ่งเดย์_๑๗๐๘๑๕_0001 คลีนนิ่งเดย์_๑๗๐๘๑๕_0005

                  เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  จัดกิจกรรม Big Cleaning ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งในส่วนพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและส่วนพื้นที่แสดงสัตว์ และยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดีเพื่อแม่ในเดือนแห่งวันแม่นี้

         นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2650 นี้ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมการทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Big Cleaning) ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมทำความดีเพื่อแม่ในเดือนแห่งวันแม่นี้ อีกทั้งเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

การทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Big Cleaning) ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการร่วมทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและส่วนพื้นที่แสดงสัตว์ ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า, เส้นทางข้างถนนทั้งสองฝั่ง, ลานจอดรถ 1 – 3, Drop Off, ส่วนจัดแสดงโซนซาวานาซาฟารี, โซนพรีเดเตอร์ พราวน์ และบ้านพัก แคมป์ กราวน์ โดยการเก็บกวาดกิ่งใบไม้แห้ง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่สวยงาม รวมทั้งกิ่งไม้แห้งที่อาจจะล่วงหล่นตกใส่ยานพาหนะและนักท่องเที่ยว ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ
ภาพเคลื่อนไหว : 
https://drive.google.com/file/d/0B1s5Qe0nLtf3cXU0WXZoMnhqS1U/view?usp=sharing

แท็ก คำค้นหา