ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา “หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา”

“หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา”

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา “หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการเย็บถุงผ้าเย็บมือ การฝึกปฏิบัติงานกระดาษเครื่องสักการะล้านนา การฝึกปฏิบัติจักสานไทลื้อบ้านธิ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม)

26219454_1584224578313052_8988259049421558402_n

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชิ้นงานที่ท่านประดิษฐ์เองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-943625 053-943626 Email:artculture.cmu@gmail.com

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คนละ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา 10 บาท

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตาม QR Code ด้านล่างนี้

26196161_1584225654979611_6242461108771062145_n

แท็ก คำค้นหา