ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“สืบฮีต สานฮอย” ประเพณีปี๋ใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

  เมื่อ: วันศุกร์, เมษายน 29th, 2016, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา 01 (4) 02 (5) 03 (4)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร            ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต     ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และ พิธีสระเกล้าดำหัวรดน้ำขอพรผู้บริหาร คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฎิบัติการสาขา บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทั้งยังเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี งานนี้จึงถือได้ว่าเป็นงานที่ให้พนักงานและผู้บริหารทุกแผนกได้มาพบปะกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างองค์กรได้เป็นอย่างดี ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง  ณ ห้องสันทนาการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา