ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สื่อเวียดนามเยี่ยมสมาคมฯและภาคเหนือ เชื่อมสัมพันธ์

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 11th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

IMG_6657IMG_6669

IMG_6684IMG_6701

IMG_6688IMG_6718

 

เวลา 11.00 น. วันที่ 11 กันยายน 58 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน นายอำนาจ  จงยศยิ่ง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชัย  คงคาดิษฐ อุปนายกสมาคมฯ นายสุพัตร์  มหาวัน  เลขานุการสมาคมฯ นายมนัส  ทับกล่ำ เหรัญญิก น.ส.พัชรา  สิงหเดช น.ส.อัคครารัฐ  โกสัย น.ส.ธันย์ชนก  จิรมณีกุล กรรมการสมาคมฯ  นางผ่องพรรณ  จงยศยิ่ง ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน  นายวรรชกร  จงยศยิ่ง  นายสิกขวัฒน์  ณ เชียงใหม่  ให้การต้อนรับ นายเหงียน มิน ดุก บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจและก่อสร้างนครหลวงฮานอย ประเทศเวียดนาม  ในโอกาสเดินทางมาเชื่อมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน จังหวัดเชียงใหม่(แขกรับเชิญ) หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ โครงการแลกเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ 2 ประเทศ

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในการที่จะพัฒนาด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมประเพณี การศึกษา หลังจากนั้นกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน ได้เลี้ยงอาหารกลางวันที่ โรงแรมสิบแสน คณะสื่อมวลชนเวียดนามจะอยู่ดูงานเชียงใหม่ 3 วัน กรุงเทพฯและพัทยา รวม 1 วัน

แท็ก คำค้นหา