ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ส่านซีพบ ‘พระพุทธรูป’ อายุนับพันปี ซุกซากตลาดโบราณ

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ธันวาคม 18th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างประเทศ, วัฒนธรรม, สังคม

เมื่อไม่นานนี้ คณะนักโบราณคดีขุดพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปและเจดีย์มากกว่า 680 ชิ้น ณ ซากตลาดโบราณในนครซีอัน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

รายงานระบุว่าชิ้นส่วนพระพุทธรูปถูกพบในหลุมของซากตลาดตะวันออก (East Market) ศูนย์กลางการค้าแห่งสำคัญในยุคราชวงศ์ถัง (ปี 618-907)

หานเจี้ยนหัว จากสถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน ระบุว่าพระพุทธรูปเหล่านี้สร้างขึ้นจากดินเหนียว เซรามิก และหิน โดยส่วนใหญ่มีสภาพเสียหาย จึงเคลื่อนย้ายไปยังที่อื่นเพื่อการคุ้มครองที่ดีขึ้นและการวิจัยเพิ่มเติม

พระพุทธรูปหลายองค์ถูกประดับด้วยลวดลายสีและทอง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพุทธศิลป์ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยหานสันนิษฐานว่าพุทธรูปเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับอุโบสถหรือคลังสินค้าของร้านค้าที่อยู่บนถนน

นอกจากนั้นคณะนักโบราณคดียังค้นพบทางเดิน คูระบายน้ำ และฐานบ้าน ตลอดจนโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจำนวนมากจากยุคราชวงศ์ถังในซากตลาดโบราณ ซึ่งรวมถึงชามสามสี

อนึ่ง ซากตลาดตะวันออก ซึ่งถูกค้นพบช่วงปลายทศวรรษ 1950 ครอบคลุมพื้นที่ราว 1 ตารางกิโลเมตร มีความกว้าง 924 เมตร และความยาวมากกว่า 1,000 เมตร

ที่มา : xinhua

#ส่านซี#พระพุทธรูปพันปี#ตลาดโบราณ#ซากตลาดตะวันออก#EastMarket#ราชวงศ์ถัง#xinhua#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา