ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2021

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2021 สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและประสบการณ์ และ รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2562

ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญของภาคใต้ สนับสนุนวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน บริการวิชาการทางดาราศาสตร์และงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจรอีกด้วยสำหรับรางวัล Museum Thailand Awards จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2560 เป็นรางวัลที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มอบให้แก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานตามแบบสากล

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#MuseumThailandAwards2021#หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลา#หอดูดาว#NARIT#สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา