ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่าล้านนา สู่พัสตราอาเซียน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 30th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

01

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอและผ้าไทย หรือบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านแฟชั่น พร้อมชมและเชียร์การประกวดแฟชั่นดีไซน์ “อัตลักษณ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่อาเซียน” ชิงเงินรางวัลร่วมแสนบาท ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 บริเวณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ปัจจุบันแฟชั่น มีการแข่งขันกันสูงขึ้น รูปแบบแฟชั่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ด้านแฟชั่นและสร้างนักออกแบบส่งเสริมให้นำ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และภูมิปัญญามาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของตลาดโลกและเพื่อสร้างตลาดทางการค้าตลาดโลกได้มากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมคือ การอบรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการด้านแฟชั่นผ้า และประกวดออกแบบแฟชั่นเพื่อส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ด้านแฟชั่นผ้าและส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการด้านแฟชั่นเสื้อผ้า ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ ภายใต้หลักสูตร สำหรับผู้ประกอบการ และนักออกแบบแฟชั่น ที่เน้นด้านการส่งเสริมการขาย การจัดทำแผนธุรกิจ การคำนวณต้นทุนและภาษี และการทำการตลาดในโลกปัจจุบัน ผู้ร่วมอบรมจะได้ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการผลิตชุดแฟชั่นจริงตามต้นแบบ และการประกวดออกแบบแฟชั่น เพื่อส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องออกแบบชุด โดยใช้ผ้า และวัสดุพื้นเมือง ชนเผ่า หรือล้านนา ให้มีความผสมผสาน กับกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย 1 ประเทศ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดทำงาน ชุดลำลอง และชุดราตรี โดยผู้เข้าร่วมการประกวดที่เข้ารอบ 10 คน จะได้ผลิตชุดแฟชั่นตามแบบ โดยมีดีไซเนอร์มืออาชีพ เป็นผู้ร่วมให้คำปรึกษา สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ

พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท 20,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ผู้ที่สนใจสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท หอหมั้นเมือง จำกัด โทร. 080 – 0313613

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:

ยุวดี มณีวรรณ (หญิง) โทร. 0-5399-9199 ต่อ 1308 โทรสาร 0-5399-9122-3 มือถือ 08-6198-8118

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ / ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

E-Mail: mayuwadee@cpn.co.th / mayuwadee@gmail.com Website:

www.centralplaza.co.th.

แท็ก คำค้นหา